Загальна інформація

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 

Директор: ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна, доктор економічних наук, професор

Телефон/факс: (0342) 75 46 22

Електронна адреса: ifimtneu@gmail.com

Web-сторінка: http://ifim.tneu.edu.ua/

 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який є одним з перших відокремлених структурних підрозділів, створених в системі Тернопільського національного економічного університету.

Його історія бере свій початок у 1992 році, коли у Івано-Франківську було відкрито філію Міжнародного інститут менеджменту (м. Київ). У 1997 році філія МІМ була реорганізована у філію, а у 2000 році – у відокремлений структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства.

Найціннішим надбанням інституту, його гордістю і золотим фондом були і залишаються його студенти, працівники і професорсько-викладацький склад, які формують науковий потенціал і визначають перспективи розвитку закладу, як успішного освітнього і науково-методичного осередку. В інституті функціонує 2 кафедри: кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, кафедра управління та адміністрування, на яких працюють 4 доктори наук і понад 30 кандидатів наук.

Інститут готує справді висококваліфікованих фахівців, що здатні конкурувати не лише з українськими, але і з закордонними колегами. Він іде в ногу з часом, постійно розвивається, і цілком претендує стати в недалекому майбутньому брендом Європейської освіти на теренах Прикарпаття. Більшість наших випускників сьогодні зайняті за фахом. Багато з них є успішними підприємцями та обіймають керівні посади.

В інституті створено всі умови для навчання та розвитку студентської молоді. Приміщення навчального закладу знаходится в центральній частині міста Ми плекаємо в нашому навчальному закладі дух справжнього патріотизму: відданості Батьківщині, шани до її історії та культури. Спорт, мистецтво, конкурси і ігри допомагають студенту відпочити від його основних занять, розширюють його світогляд, роблять особистість гармонійнішою, всебічно розвинутою.

Наш інститут молодий, створений лише в 1992 році. Усвідомлюємо, що чверть століття – це небагато, але той проміжок часу, який дозволяє підвестися і міцно стати на ноги, голосно заявити про себе. За рахунок високих стандартів якості освіти ми успішно витримуємо конкурентну боротьбу, продовжуємо розвиватись, бо розуміємо, що

найцінніше в житті кожної нації і кожної людини, зокрема – це освіта!

Коротка інформація про спеціальність 051 Економіка - Міжнародна економіка

Коротка інформація про спеціальність 071 Облік і оподаткування

Коротка інформація про спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Коротка інформація про спеціальність 073 Менеджмент

Коротка інформація про спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Коротка інформація про спеціальність 075 Маркетинг

Коротка інформація про спеціальність 242 Туризм

Коротка інформація про магістерську програму 073 Менеджмент - Менеджмент закладів охорони здоров'я

Коротка інформація про магістерську програму 073 Менеджмент/Управління фінансово-економічною безпекою

Розташування (вул.Дністровська, 32)