Інформація про кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту

Білецька Ірина Мирославівна

Посада – завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

ORCID0000-0002-6906-7161

ResearcherID G-7222-2017

Контакти:

Tелефон/факс: (0342) 75 46 22

E-mail:i.biletska@tneu.edu.ualuc_im@ukr.net

Кабінет: 408

Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 

Додаткова інформація: голова профбюро ІФННІМ, академік АЕНУ

Сфера наукових інтересів:  маркетинг і менеджмент туристичних підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках

Особисті здобутки: академік АЕНУ зі спеціальності «міжнародна економіка», член-кореспондент АЕНУ зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД», сертифікат про досягнення 12 рівня англійської мови за методом Калана (найвищий рівень)


Інформація про кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту

 

Підготовка управлінців з інноваційним типом мислення, здатних гідно представляти вітчизняний бізнес-сектор на міжнародній арені, наближення навчання до потреб реального життя в умовах трансформації економіки, – такими були і залишаються пріоритетні завдання кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ.

Його початок було покладено зі створенням у 1998 р. в Івано-Франківському інституті менеджменту кафедри підприємництва, менеджменту та маркетингу. Навчання студентів за спеціальностями, що на той час не мали аналогів в ІваноФранківській області («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Фінанси»), забезпечувалося кращими викладачами як ТНЕУ (тоді ще ТАНГ), так і інших ВНЗ Івано-Франківська, а також викладачами-практиками - фахівцями і керівниками підприємств і установ, які розкривали перед студентами прикладні аспекти їх майбутньої професії.

За роки свого існування кафедра пройшла тривалий шлях розвитку і трансформацій. У 2013 р. шляхом об’єднання кафедри міжнародної економіки і кафедри менеджменту і маркетингу було створено кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту.

Нині кафедра забезпечує викладання близько 120 дисциплін циклів природничо-наукової і загальноекономічної та професійно-практичної підготовки.  Безумовною перевагою є широке використання в процесі викладання інтерактивних методів навчання, зокрема кейсметоду, тренінгів, ділових ігор, дискусій, творчих завдань, засоби візуалізації навчальних матеріалів, спеціалізовані програмні продукти і т.д.

Кафедра неодноразово виступала співорганізатором проведення науковопрактичних конференцій, зокрема, упродовж 2010 – 2014 рр. - п’яти Всеукраїнських наукових web-конференцій молодих вчених «Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях» (у співпраці з МОН України, Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Полтавським університетом економіки і торгівлі, Криворізьким економічним інститутом, КНЕУ імені В.Гетьмана), а у 2011 – 2014 рр. - всеукраїнських наукових конференцій молодих вчених, аспірантів та студентів «Менеджмент предпринимательской деятельности». З 2010 р. кафедра виступає співорганізатором і активним учасником проведення звітної науково-практичної конференції в рамках Днів науки ІФННІМ ТНЕУ. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти інституту неодноразово приймали участь в наукових конференціях, що проводились на рівні університету.

Нині кафедра МЕМіМ здійснює підготовку кадрів для економічної та організаційно-управлінської діяльності і є випусковою за спеціальностями:

051 «Економіка»;

073 «Менеджмент»;

074 «Публічне управління і адміністрування»;

075 «Маркетинг».

 

Головним завданням кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ТНЕУ було і залишається формування висококваліфікованого фахівця – економіста і менеджера - здатного самостійно мислити, приймати ефективні рішення, відповідального перед собою, колективом і суспільством в цілому.

Розташування (вул.Дністровська, 32)