Інформація про кафедру гуманітарних та фундаментальних дисциплін ІФННІМ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ І ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін 

Пилипів Ігор Васильович

Посада – завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь – доктор історичних наук

Вчене звання – професор

ORCID0000-0001-7569-069X

ResearcherID I-4824-2017

Контакти:

Tелефон/факс: (0342) 75 46 22

E-mail: ipylypiv@tneu.edu.ua

Кабінет: 306

Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 


Інформація про кафедру гуманітарних і фундаментальних дисциплін

 

Особливе місце в системі навчального процесу ІФННІМ ТНЕУ посідають гуманітарні науки, у центрі уваги яких є людина як ключовий суб’єкт духовної, культурної, суспільної і економічної діяльності, а також фундаментальні дисципліни із орієнтацією на одержання студентами практичних навичок щодо застосування набутих знань у профільних дисциплінах та у майбутній професійній діяльності.

Історія створення кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету розпочинається з 1998 р., зі створення кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін. За свою історію кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Відповідно до наказу № 294 «Про впорядкування кафедр відокремлених структурних підрозділів» для забезпечення підготовки фахівців економічних спеціальностей у 2013 р. було утворено кафедру гуманітарних і фундаментальних дисциплін під керівництвом Пилипіва Ігоря Васильовича.

За роки свого існування на кафедрі вдалося зібрати досвідчених науковців та практиків в сфері гуманітарних, природничих та економічних наук. Зараз на кафедрі працюють досвідчені доценти, кандидати економічних, історичних та юридичних наук та викладачі. Загалом кафедра забезпечує в інституті понад 90 загальноосвітніх, соціогуманітарних та природничо-математичних навчальних дисциплін, працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступеней вищої освіти і форм навчання.

 

Від моменту створення кафедри ГФД перед її працівниками було поставлено непросте і амбітне завдання - надання майбутнім економістам і управлінцям необхідного для сучасного фахівця обсягу гуманітарних і фундаментальних знань відповідно до вимог високонкурентного суспільства, формування системного, логічного, креативного мислення та комунікативних навичок, здатності розуміти глобальні виклики і можливості сьогодення, виховання патріотизму і поваги до своєї історії і національно-культурних традицій.

Розташування (вул.Дністровська, 32)