Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

«ДНІ НАУКИ ІФІМ ТНЕУ»


Звітна н
ауково-практична конференція
професорсько-викладацького складу та студентів 13-14 березня  2012 p.

 в Івано-Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету була проведена Звітна науково-практична конференція  « Дні науки ІФІМ ТНЕУ» .

 

 

Зареєструвались для участі в конференції 14 викладачів та 57 студентів Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Відкриття конференції почалось з вітального слова в.о. директора ІФІМ ТНЕУ, завідувача кафедри фундаментальних дисциплін, канд. екон. наук, доцента Островерхова В.М. Від імені оргкомітету конференції привітала учасників, ознайомила з регламентом та побажала плідної роботи заступник голови Науково-методичної ради, кандкон. наук, доцент кафедри міжнародної  Михайлишин Л.І.

Прозвучали вітальні слова на пленарному засіданні завідувачів кафедр, докторів наук Матвіїва М.Я., Пилипіва І.В., Куриляк В.Я., Алексєєнко Л.М..

Окрім учасників, на конференції були присутні професорсько-викладацький колектив та студенти ІФІМ ТНЕУ.

            На пленарному засіданні з доповідями виступили:

Професорсько-викладацький склад:

Матвіїв М.Я., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу  ІФІМ з доповіддю: «Вірусний маркетинг як спосіб просування банківських послуг на ринку»;

Пилипів Ігор Васильович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін ІФІМ з доповіддю «Доброчинна діяльність ГКЦ у сфері освіти в 20-30-ті роки ХХ ст.»;

Куриляк Віталіна Євгенівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, з доповіддю: «Україна в системі руху світової економіки до нового соціально-економічного устрою»;

Алексеєнко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри обліку та фінансів

з доповіддю: «Фінансові інновації в умовах інституціональних перетворень соціально-економічних систем»;

Рудейчук Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів з доповіддю: «Регулювання та управління внутрішнім державним боргом: теоретичний аспект»;

Сабецька Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, викладач кафедри фундаментальних дисциплін ІФІМ з доповіддю: «Аналіз стану виробничого планування на підприємствах сільгоспмашинобудівної галузі України»;

Козин Лариса Володимирівна, викладач кафедри менеджменту та маркетингу ІФІМ з доповіддю «Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні».

 

Кращі студенти інституту:

Кузів Іванна, магістрант групи МЗЕДмі-51,(науковий керівник Михайлишин Лілія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ) з доповіддю: «Проблеми розвитку ГТС України в системі міжнародних транспортних коридорів»;

Лінькова Вікторія, студентка групи МЕМТі-31, (науковий керівник Михайлишин Лілія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ) з доповіддю: «Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту»;

Бунчак Олексій, студент групи МЕМті-21, (науковий керівник Пробоїв Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ) з доповіддю: «Валютна нестабільність на фінансових ринках в контексті глобалізації світового господарства»;

Лилик Віталій, студент групи МЗЕДі-41 (науковий керівник Козин Лариса Володимирівна, викладач кафедри менеджменту та маркетингу ІФІМ) з доповіддю: «Зв’язок організаційної культури та стратегії інноваційного розвитку підприємства».

 

Після пленарного засідання робота конференції продовжилась у режимі секційних засідань: гуманітарних дисциплін, фундаментальних дисциплін, міжнародної економіки, менеджменту та маркетингу, фінансів і кредиту, обліку та аудиту, в яких прийняли участь викладачі і студенти, що сприяло об’єктивній оцінці виголошених повідомлень та їх детальному обговоренню.

За результатами роботи секцій було відзначено кращі виступи студентів, нагороджено переможців грамотами та цінними подарунками за високий рівень наукових доповідей та делеговано для участі в ІІ-му турі Днів науки ТНЕУ у Загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації»

 

Перемогу у секціях здобули такі студенти:

 

Секція «Гуманітарних дисциплін»

 

1-ше місце

Сухацька Ольга, студентка групи Фі-11 (науковий керівник: Пилипів Ігор Васильович, доктор історичних наук, завідувач, доцент кафедри гуманітарних дисциплін ІФІМ).

Тема доповіді: «Особливості церковного іконопису Архикатедрального Собору Святого Воскресіння міста Івано-Франківська»;

2-ге місце

Лупуляк Ольга, студентка групи МЕМТі-41 (науковий керівник: Савченко Олена Валентинівна, викладач кафедри гуманітарних дисциплін ІФІМ)

Тема доповіді: «Особливості приватних та ділових відносин в українській та німецькій культурах»

3-тє місце

Гусак Любов, студентка групи Фі-11 (науковий керівник: Ратушна Наталя Миколаївна, викладач кафедри гуманітарних дисциплін ІФІМ)

Тема доповіді: « Порівняльний аналіз концепту «гроші» в англійських та українських прислів’ях i приказках»

 

Секція «Фундаментальних дисциплін»

 

Грималюк Тетяна, студентка групи ОПі-21 (науковий керівник: Сабецька Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, викладач кафедри фундаментальних дисциплін ІФІМ)

Тема доповіді: « Розвиток інвестиційної діяльності в Івано-Франківській області»

 

Секція «Міжнародної економіки»

1-ше місце

Духович Христина, студентка групи МЕМТі-41 (науковий керівник: Пробоїв Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ)

Тема доповіді: «Вплив американсько-арабського конфлікту на ціну нафти й природного газу для України»

2-ге місце

Грибович Станіслав, студент групи МЕМТі-42 (науковий керівник: Пробоїв Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ)

Тема доповіді: «Стан економічного розвитку ЄС на сучасному етапі»

3-тє місце

Бунчак Олексій, студент групи МЕМТі-21(науковий керівник: Пробоїв Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ)

Тема доповіді: «Валютна нестабільність на фінансових ринках в контексті глобалізації світового господарства»

 

Секція «Менеджменту та маркетингу»

1-ше місце

Кузів Іванна, магістрант групи МЗЕДмі-51 (науковий керівник Михайлишин Лілія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ)

Тема доповіді: «Проблеми розвитку ГТС України в системі міжнародних транспортних коридорів»

2-ге місце

Щербюк Юрій, студент групи МЗЕДі-31 (науковий керівник Михайлишин Лілія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ)

Тема доповіді: «Корупція як інституціональна норма суспільної та економічної поведінки»

3-тє місце

Коцабʼюк Марія, магістрант групи МЗЕДмі - 51(науковий керівник Михайлишин Лілія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ІФІМ)

Тема доповіді: «Управління персоналом в контексті глобалізації ринку робочої сили»

 

Секція «Фінансів і кредиту»

Ковалевич Оксана, студентка групи Фі-31 (науковий керівник: Ціжма Оксана Анатоліївна, викладач кафедри обліку та фінансів ІФІМ)

Тема доповіді: «Вплив інновацій на зайнятість населення»

 

Секція «Обліку та аудиту»

Грималюк Ірина, студентка групи ОПі-31 (науковий керівник: Рудейчук Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів ІФІМ)

Тема доповіді: «Історія розвитку бухгалтерського обліку в соціалістичному світі»

 

Студенти отримали подяки та грамоти за активну участь в організації та проведенні конференції, студенти -  учасники пленарного засідання – грамоти за високий рівень доповіді на пленарному засіданні.

Загалом конференція пройшла на високому науковому рівні, у дружній атмосфері, справила позитивне враження та визначила пріоритети подальших наукових досліджень студентської молоді.

Відвідувачі

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)