Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

Графік сесій та держ. атестацій студентів заочної форми

 

ГРАФІК

екзаменаційно-залікових сесій та державної атестації студентів

заочної форми навчання

на 2014/2015 н.р. в м. Івано-Франківськ

Курс/ОКР

 

Перша сесія

Друга сесія

Третя сесія

 

 

Термін

Кількість днів

Термін

Кількість днів

Термін

Кількість

днів

 

 

5 курс

ОКР «Магістр»

(для спеціальності «Менеджмент ЗЕД»)

18.09 – 07.10.2014 p.

20

25.11 – 14.12.2014 p.

20

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 курс

ОКР «Спеціаліст»,

ОКР «Магістр»

18.09 – 01.10.2014 p

14

25.11 – 13.12.2014 p.

19

30.03 –

05.04.2015 p.

7

 

 

Державна

атестація

 

01.06 – 15.06.2015 p.

15

 

 

1-2

09.11 – 24.11.2014 p.

16

10.03 – 23.03.2015 p.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

05.11 – 24.11.2014 p.

20

18.04 – 07.05.2015 p.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 курс ОКР«Бакалавр»

08.10 – 02.11.2014 p.

26

23.02 – 08.03.2015 p.

14

Державна атестація

 

 

Комплексний кваліфікаційний з фахового спрямування

15.05 – 29.05.2015 p.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ІФННІМ ТНЕУ                                                                                                              Г.І.Ляхович

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-методичного відділу                                                М.П.Чорний 

ГРАФІК

екзаменаційно-залікових сесій та державної атестації студентів

заочної форми навчання

на 2014/2015 н.р. в м. Івано-Франківськ

Курс/ОКР

 

Перша сесія

Друга сесія

Третя сесія

 

 

Термін

Кількість днів

Термін

Кількість днів

Термін

Кількість

днів

 

 

6 курс

ОКР «Спеціаліст»,

 

19.10 – 26.10.2014 p.

8

23.02 – 11.03.2015 p.

17

23.04 –

07.05.2015 p.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 курс

ОКР «Спеціаліст»

19.10 – 04.11.2014 p.

17

23.02 – 11.03.2015 p.

17

23.04 –

28.04.2015 p.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика

05.01 – 09.03.2015 p.

9 тижнів

 

 

 

Державна

атестація

 

06.06 – 07.06.2015p.

2

 

 

Директор ІФННІМ ТНЕУ                                                                                                            Г.І.Ляхович

ПОГОДЖЕНО:

Директор ННІОТ                                                                                      О.М.Десятнюк

 

Інформація про кафедру гуманітарних та фундаментальних дисциплін ІФННІМ

 Завідувач кафедри: доктор історичних наук, професор – Пилипів Ігор Васильович

На кафедрі гуманітарних і фундаментальних дисциплін здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

Завданням кафедри є соціально-гуманітарна, природничо-наукова підготовка фахівців зі спеціальностей «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін утворена 27.08.2013 р. шляхом приєднання до кафедри гуманітарних дисциплін  кафедри фундаментальних дисциплін, які функціонували в складі Івано-Франківського інституту менеджменту з 1998 року. З 2003 року завідувачем кафедри є доктор історичних наук Пилипів Ігор Васильович. Професорсько-викладацький колектив кафедри спеціалізується на питаннях історії України, правознавства, української мови, іноземної мови, психології та педагогіки, екології, безпеки життєдіяльності людини, фізичного виховання, вищої математики, економетрії, регіональної економіки, економічного аналізу, економіки підприємства мікроекономіки, статистики, інформатики.

Професорсько-викладацький колектив кафедри

Пилипів Ігор Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри.

Баран Ростислав Ярославович – кандидат економічних наук, доцент

Григорів Світлана Федорівна - ст. викладач

Ключенко Аделіна Вікторівна – кандидат економічних наук, викладач

Сабецька Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент

Стефанишин Лілія Стефанівна - кандидат економічних наук, доцент

Юрчишин Ірина Ярославівна - викладач

Делятинський Руслан Іванович – старший лаборант кафедри

Загурський Олександр Богданович - кандидат юридичних наук, доцент

 

Науково-дослідницька робота кафедри:

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за наступними тематиками:

Українська Греко-католицька Церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (І.В. Пилипів).

Системи електронної комерції інтернет-маркетингу, маркетингові дослідження (Баран Р.Я.)

Стратегічні напрями рекреаційного природокористування на засадах сталого розвитку (Ключенко А.В.)

Виробниче планування, маркетинг, маркетингові дослідження (Сабецька Т.І.)

Економічний ризик та методика його вимірювання, дослідження задач на оптимальний розв’язок   (Григорів С.Ф.)

 

Перелік дисциплін:

1.     Адміністративне право

2.     Безпека життєдіяльності

3.     Вища математика

4.     Господарське право

5.     Ділова іноземна мова

6.     Ділова іноземна мова ІІ

7.     Ділові комунікації в бізнесі (іноземною мовою)

8.     Економетрика (Економетрія)

9.     Економіка підприємства

10.   Економіка праці та соціально-трудові відносини

11.   Економічна теорія

12.   Економічний аналіз

13.   Електронний бізнес

14.   Іноземна мова

15.   Іноземна мова професійного спрямування ІІ

16.   Інтелектуальна власність

17.   Інтернет-маркетинг

18.   Інформатика

19.   Інформаційні системи в маркетингу туристичних підприємств

20.   Інформаційні системи і технології в зовнішньоекономічній діяльності

21.   Інформаційні системи і технології у фінансах

22.   Інформаційні системи та технології

23.   Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті

24.   Інформаційні туристичні технології

25.   Історія економіки та економічної думки

26.   Історія України

27.   Історія української культури

28.   Кількісні методи фінансового прогнозування

29.   Макроекономіка

30.   Міжнародна економічна статистика

31.   Міжнародне економічне право

32.   Міжнародне приватне право

33.   Мікроекономіка

       34.   Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

35.   Оптимізаційні методи та моделі

36.   Основи наукових досліджень

37.   Основи охорони праці

38.   Охорона праці в галузі (ЗЕД)

39.   Політологія

40.   Правознавство

41.   Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера

42.   Психологія і педагогіка

43.   Регіональна економіка

44.   Система технологій

45.   Соціологія

46.   Статистика

47.   Страхування

48.   Теорія ймовірностей і математична статистика

49.   Трудове право

50.   Українська мова (за профспрямуванням)

51.   Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

52.   Фізичне виховання

53.   Філософія

54.   Фінансова математика

55.   Цивільне право

56.   Цивільний захист

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким колективом кафедри видано понад 100 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекс типових завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

За результатами наукової роботи студенти мають змогу опублікувати статті у збірниках наукових праць та взяти участь у щорічних студентських конференціях.

 

Інформація про кафедру Обліку і фінансів

 

Кафедра обліку та фінансів створена 25 серпня 2011 року відповідно до наказу №349 «Про об’єднання кафедр у Івано-Франківському інституті менеджменту» від 08.07.2011 р.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професорАлексеєнко Людмила Михайлівна

Завдання  кафедри полягають у наступному:

- формування методологічних і методичних засад викладання дисциплін, що читаються викладачами кафедри, у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів;

- підготовка і викладання курсів, передбачених навчальними програмами;

- введення в практику функціонування кафедри організацію проведення наукових і науково-методичних семінарів;

- викладання дисциплін, закріплених за викладачами кафедри, відповідно до світових, передусім європейських, стандартів;

- налагодження та розвиток співпраці з підприємствами регіону, державними установами з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів при проходженні практики;

- запровадження кредитно-модульної системи навчання.

 Науково-дослідна робота кафедри:

Навчально-методичний процес роботи кафедри обліку та фінансів нерозривно пов'язаний із науково-дослідницькою діяльністю.

Наукова робота кафедри має різносторонній характер, спрямована на дослідження основних складових обліку та фінансів. Основною метою науково-дослідницької роботи кафедри буде проведення наукових пошуків для забезпечення формування системи теоретичних знань у студентів для розвитку у них аналітичних, науково-дослідницьких, новаторських здібностей.

Орієнтуючись на європейські стандарти якості освіти планується участь працівників кафедри у реалізації науково-дослідних тем, що виконуються в межах Тернопільського національного економічного університету.


 Забезпечення навчального процесу

Основна мета створення і діяльності кафедри обліку та фінансів полягає в інтеграції у складі Університету в освітній світовий та європейський простори, у задоволенні попиту на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку та фінансів, що володіють знаннями і вмінням їх ефективно використовувати. Реалізація такої мети повинна базуватися на впровадженні інноваційних методів організації навчального процесу та застосуванні сучасних освітніх технологій, розвитку науково-дослідницької роботи.

З огляду на плинність кадрів та природний відтік працівників  за  віковими причинами, керівники фінансових органів зацікавлені отримати фахівців, які добре володіють сучасними інформаційними технологіями, знають світовий досвід оподаткування та новітні технології фіскального сервісу, зарубіжні та вітчизняні стандарти обліку і звітності, системи розрахунків, включаючи зовнішньоекономічні. Саме на підготовку таких фахівців націлюється кафедра, передбачивши відповідний набір дисциплін в робочих навчальних планах.

Зміст та логіка навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» випливають з вимог до майбутньої професійної діяльності, що зазначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Структура навчального плану передбачає вивчення трьох блоків дисциплін:

1.  Нормативні дисципліни базової підготовки.

2.  Варіативні дисципліни.

Нормативні дисципліни базової підготовки включають:

- гуманітарні дисципліни;

- дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

- цикл дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю.

Перелік навчальних дисциплін, їх структура, логічна послідовність викладання, обсяг дають можливість забезпечити високий рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців, які можуть працювати в органах Міністерства фінансів України, органах державної виконавчої влади, підприємствах, бюджетних установах на посадах, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та державних стандартів.

 Практична підготовка фахівця з обліку та фінансів включає:

-           збір та обробку практичних матеріалів, написання рефератів, виконання індивідуальних та самостійних робіт;

-           написання та захист 3 курсових робіт з прикладних дисциплін;

-           проходження трьох видів практики: (на 1-му курсі – Ознайомлювальна практика, на 4-му курсі – виробнича практика, на 5-му курсі – переддипломна практика (стажування)).

Теоретична та практична підготовка фахівців у сфері обліку та фінансів поєднується з активною науково-дослідною роботою, яка здійснюється шляхом підготовки наукових рефератів, наукових робіт, виступів на наукових студентських конференціях, наукових публікаціях студентів, підготовки і захисту дипломних робіт. Державна атестація фахівців проводиться в процесі складання комплексного кваліфікаційного іспиту з фахового спрямування та захисту дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії.

Впровадження стандартів європейського простору вищої освіти, що передбачають єдині вимоги до визнання дипломів, працевлаштування та мобільності громадян,  стало передумовою запровадження і постійного удосконалення кредитно-модульної системи навчання.

Інформація про кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

 

Завідувач кафедри: Білецька Ірина Мирославівна– кандидат економічних наук, доцент.

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7, каб. 403 

телефон: (0342) 77-30-90 


Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ створена на підставі наказу ректора ТНЕУ № 294 від 27.06.2013 р. «Про впорядкування кафедр відокремлених структурних підрозділів».

 

Завдання кафедри:

1. Підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з галузей знань: 

•0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 030503 «Міжнародна економіка» та 030507 «Маркетинг»; 

•0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»). 

2. Забезпечення необхідних умов для проведення всіх форм роботи з студентами на високому професійному та методичному рівнях. 

3. Освоєння та використання нових прогресивних форм та методів навчання. 

4. Наближення навчальних програм до загальноєвропейських норм і вимог. 

5. Підвищення професійного і кваліфікаційного рівня викладачів кафедри.

6. Організація наукової співпраці викладачів та студентів. 

7. Налагодження та розвиток постійно діючих контактів із вітчизняними і зарубіжними навчальними закладами, практикумів із місцевими підприємствами та організаціями різних форм власності для обміну набутими знаннями та досвідом. 

8. Пропагування здорового способу життя, виховання громадянської активності, національної гідності та патріотизму, сприяння самоорганізації студентського дозвілля.

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри:

 Білецька Ірина Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Білоус Любомир Йосипович – ст. викладач кафедри

Козин Лариса Володимирівна – доцент кафедри, заступник директора

Король Володимир Степанович -  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

Коровчук Юрій Іванович – ст. викладач кафедри

Ляхович Галина Іванівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

Пробоїв Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

Фігурка Марія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Григорів Світлана Федорівна - старший лаборант кафедри

Свірський Володимир Степанович - доцент кафедри

Сирняк Олег Ігорович - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри

Снігур Христина Анатоліївна - ст. викладач кафедри

 Марків Марія Михайлівна -  кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри

 

 

Перелік дисциплін, які забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського інституту менеджменту 

1.Адміністративний менеджмент 

2.Антикризові стратегії та міжнародна фінансова безпека 

3.Бізнес-комунікації

4.Бізнес-планування 

5.Бренд-менеджмент

6.Валютні операції

7.Гроші та кредит

8.Державне та регіональне управління

9.Економіка міжнародного туризму 

10.Економіка санаторного, готельного і ресторанного господарства 

11.Економічна дипломатія 

12.Економічна діагностика 

13.Економічні проблеми ХХІ-го століття

14.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

15.Інвестиційний менеджмент

16.Історія вчень менеджменту 

17.Комерційна діяльність посередницьких організацій 

18.Кон’юнктура міжнародного ринку туристичних послуг

19.Кон’юнктура світового ринку тристичних послуг

20.Корпоративне управління 

21.Креативне управління 

22.Логістика

23.Маркетинг

24.Маркетинг послуг 

25.Маркетинг промислового підприємства 

26.Маркетинг туризму 

27.Маркетингова політика комунікацій

28.Маркетингова політика розподілу 

29.Маркетингова товарна політика

30.Маркетингове ціноутворення 

31.Маркетинговий аналіз 

32.Маркетинговий менеджмент

33.Маркетингові дослідження

34.Маркетингові комунікації 

35.Менеджмент 

36.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

37.Менеджмент міжнародних перевезень

38.Менеджмент персоналу

39.Методологія наукових досліджень 

40.Методика та організація наукових досліджень

41.Митна справа

42.Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії (А/Р)

43.Міждисциплінарна курсова робота 

44.Міжнародна економіка 

45.Міжнародна економіка

46.Міжнародна економічна діяльність України

47.Міжнародна інвестиційна діяльність

48.Міжнародна комерційна справа

49.Міжнародна торгівля

50.Міжнародна туристична політика

51.Міжнародний бізнес

52.Міжнародний економічний аналіз 

53.Міжнародний маркетинг

54.Міжнародний менеджмент 

55.Міжнародний та міжкультурний менеджмент

56.Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини 

57.Міжнародні економічні відносини

58.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

59.Міжнародні стратегії економічного розвитку 

60.Міжнародні фінанси 

61.Новітній маркетинг

62.Операційний менеджмент

63.Організаційна поведінка

64.Планування діяльності організації 

65.Поведінка споживачів

66.Прийняття управлінських рішень 

67.Продаж та управління збутом 

68.Процедури СОТ

69.Реклама в туризмі 

70.Рекламний менеджмент

71.Самоменеджмент

72.Соціальна відповідальність бізнесу 

73.Стажування / тренінг зі спеціальності 

74.Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

75.Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі 

76.Стратегічне управління 

77.Стратегічне управління підприємством 

78.Стратегічний маркетинг 

79.Стратегія та рекламна діяльність в туризмі 

80.Теорія організації 

81.Товарна інноваційна політика

82.Транспортне забезпечення в туризмі

83.Туристичні формальності 

84.Туристське країнознавство 

85.Управління бізнесом

86.Управління бізнес-проектами 

87.Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

88.Управління інноваціями

89.Управління конкуренто-спроможністю підприємства

90.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

91.Управління персоналом

92.Управління потенціалом підприємства 

93.Управління продуктивністю підприємства ЗЕД

94.Управління проектами

95.Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 

96.Фінансова безпека 

97.Фінансовий менеджмент 

98.Фінанси міжнародних корпорацій 

99.Ціноутворення в туризмі 

 

Кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси для навчальних дисциплін у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Пріоритети наукової діяльності кафедри:

•поєднання фундаментальних досліджень та прикладних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки; 

•досягнення єдності науки, навчального процесу та потреб ринку праці; 

•забезпечення науково-дослідної роботи студентів в рамках єдиної системи безперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від бакалаврату до аспірантури; 

•оновлення та омолодження кадрового і наукового потенціалу;

•інтеграція до європейського та світового наукового простору. 

Кафедра з 2010 р. є співорганізатором Всеукраїнської наукової web-конференції молодих вчених «Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах» та Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності» та з 2012 року - Науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики".

 

Професорсько-викладацьким колективом кафедри за 2014 рік опубліковано 84 наукових праць, з них 2 монографії, 3 посібники з грифом МОН, 19 статей у фахових виданнях, 4 статті - у зарубіжних виданнях, 56 тез доповідей на науково-практичних конференціях

За 2013 рік - 132 наукові праці, з них: 6 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 55 статей в наукових фахових виданнях (з них 13 в зарубіжних виданнях) та 66 тез доповідей на конференціях різних рівнів. 

Кабінет: 403

Е-mail: kaf_me@ukr.net

 

Відвідувачі

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)