Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

ОС Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту пропонує навчання для здобуття ОКР бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):

Економіка (міжнародна економіка)

Майбутня діяльність фахівця у сфері міжнародної економіки передбачає формува-ння практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств, які працюють на міжнародних ринках. 

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми, у тому числі іноземних підприємствах, банківській сфері (відділи міжнародних розрахунків, валютний відділ, відділ експортно-імпортних операцій тощо), іноземних представ-ництвах та філіях, туристичних підприємствах, органах державного управління та місцевого самоврядування (відділи міжнародних зв’язків) на посадах: консультанта із зовнішньо-економічних питань; фахівця-аналітика з дослідження ринку; економіста зі збуту, із планування; економічного радника; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах; керівників різних рівнів у туристично-рекреаційній сфері; фахівців з організації туристичної діяльності.

Фінанси, банківська справа і страхування

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових стосунків, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, у банках, органах Державної казначейської служби, органах Міністерства доходів  і зборів, Рахунковій палаті, органах Міністерства фінансів, органах Державної фінансової інспекції, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, страхових компаніях, фінансових управліннях на посадах: фінансового менеджера, економіста з фінансової роботи, фахівця на ринку цінних паперів та біржових операцій, фахівця з фінансової економічної безпеки, оцінювача-експерта, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників, страхового агента, інспектора з організації інкасації, кредитного інспектора та інспектора обмінного пункту, державного інспектора. 

Облік і оподаткування

Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є формування професійних навиків у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій і фінансових органів.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, органах Міністерства доходів  і зборів,  органах Державної казначейської служби, органах Міністерства фінансів, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, в органах місцевого само-врядування на посадах: головного бухгалтера, бух-галтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, бухгалтера-касира, ревізора, бухгалтера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяль-ності, державного інспектора.

Менеджмент 

Жодна компанія не може існувати без менеджерів – адже як тільки з’являється фірма, відразу ж з’являється потреба в управлінні нею. 

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у торговельно-виробничих підприємствах, підприємствах що пропонують продукцію на зовнішній ринок, транснаціональних корпораціях, органах державної влади і місцевого самоврядування, промислових підприємствах, підприємствах аграрного комплексу, сфері обслуговування на посадах: керівників всіх рівнів управління, консультантів з розвитку міжнародної діяльності, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства,  спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу, митних брокерів, дилерів з цінних паперів.

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців, що здатні ефективно виконувати завдання пов’язані з реалізацією державних та регіональних стратегій соціально-економіч-ного розвитку; планів дій щодо підвищення конкуренто-спроможності економіки Украї-ни на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників сталого розвитку держави; визначенні основних засад і рекомендацій державної політики сталого розвитку. проведення систем-них реформ в адміністративній, економічній, соціальній, освітянській, адміністративно-територіальній, муніципальній, регіональній системах, розробляти пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

 в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах на посадах керівників всіх рівнів, голів рад, адміністрацій, комітетів, департаментів і т.п. 

Маркетинг

В умовах сучасної ринкової економіки маркетинг є найважливішим інструментом бізнесу. Він стосується таких аспектів господарської діяльності підприємств, як вивчення ринків, розробка нових товарів, формування товарної, цінової та розподільної політики, організація інформаційного обміну зі споживачами, освоєння нових ринків і ринкових сегментів.

Попит на маркетологів з боку потенційних роботодавців зумовлюється взаємозалежністю успішності господарської діяльності з володінням повною та достовірною інформацією про стан ринку і перспективи його розвитку. Скласти реальну картину взаємин організації з ринком і надати фірмі допомогу у прийнятті вірного рішення – це і є робота маркетолога. Маркетолог – це особливо важлива фігура в кожній організації, адже він є сполучною ланкою в процесі продажу товару споживачу, в результаті чого виробник і може акумулювати фінансові ресурси, й оприбуткувати свою діяльність. В умовах жорсткої конкуренції на ринку жодна організація не може собі дозволити працювати без маркетологів. Основна задача маркетолога – досягти максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей. Від нього залежить, скільки та якої продукції компанія буде виробляти підприємство, хто стане покупцем цієї продукції.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

 у торговельно-виробничих підприємствах, торгових мережах, підприємствах сфери послуг, IT-компаніях, промислових підприємствах, підприємствах аграрного комплексу, дрібному і середньому бізнесі на посадах: менеджером по рекламі; копірайтером; медіа-планнером; бренд-менеджером; промоутером; PR-фахівцем; мерчандайзером; маркетологом-аналітиком; менеджером по маркетингу; фахівцем з маркетингових досліджень; фахівцем по аналізу даних; маркетологом-економістом.

Прийом документів


ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

При вступі в ІФННІМ ТНЕУ необхідно подати наступний перелік документів

 1. Заява - заповнюється в приймальній комісії (окрім осіб, які подають заяву в електронній формі).

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
4. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти виданий у 2016 році (для вступників на перший курс на основі ЗНО);
5. Чотири конверти з марками;
6. Копія картки платника податків (за наявності);
7. Копія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).
8. Копія закордонного паспорта, проїзного документа (за наявності).
9. Пластикова прозора папка.

Емблема ІФННІМ ТНЕУ

 

 

 

 

Це наша емблема

В ІФННІМ ТНЕУ відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі»

  В ІФННІМ ТНЕУ відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі»

31 травня 2018 р. в ІФННІМ ТНЕУ відбулася чергова науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі».


Детальніше...

Відвідувачі

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)