Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

Директор ІФННІМ ТНЕУ

 

Ляхович Галина Іванівна

Посада: Директор ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат  наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Кабінет: 309

Телефон: 77-30-94 , внутрішній : 102

 

 

 

 

 

 

      Кандидат наук з державного управління, доцент Галина Іванівна Ляхович закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». З 1999 по 2013 рік – очолювала Калуську філію Тернопільського національного економічного університету. З травня 2013 року працює директором Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

         Автор понад 30 наукових праць, підручників, методичних розробок. У 2001 році перебувала у складі делегації зі співпраці з благодійною організацією «Допомога» в Бельгії та 2003 року в Китайській Народній Республіці від Івано-Франківської області в рамках проведення Восьмого засідання Міжнародної українсько-китайської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Відзначена грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2006 рік). Нагороджена медаллю «За особливі заслуги перед Прикарпаттям» (2011 рік). Указом Президента України від 16 травня 2013 року нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ-ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.


Публікації:


1. Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління // Фінанси України. №6 (127) 2006. – С.100 – 106.


2. Реформування інституту державної служби у сфері соціально-економічних, політичних та духовних гарантій державних службовців // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія: державне управління. – Донецьк: ДонДУУ. – 2010. – Том ХІ, № 147. - С. 236-243.


3. Державне управління регіонами: поняття, види та особливості // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – №1. – 2011. – С.21-27.


4. Управління конкурентоспроможністю підприємств: Навчальний посібник / Г.І. Ляхович, С.М. Синиця, Л.В. Гринів Л.В. – Івано-Франківськ. Плай, 2012. – 300 с.


5. Управління туристичним потенціалом регіону: МОН України Навчальний посібник / Г.І. Ляхович, С.М. Синиця, Л.В. Гринів Л.В. - Івано-Франківськ: Плай, – 2013. – 350 с.


та інші.

 

Інформація для вступників 2015

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ІV рівня акредитації приймає на денну і заочно-дистанційну форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів, освітніх ступенів: БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР за напрямами (спеціальностями): 

  • МАРКЕТИНГ
  • МЕНЕДЖМЕНТ
  • МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
  • ОБЛІК І АУДИТ
  • ФІНАНСИ І КРЕДИТ
  • ТУРИЗМ
  • ПРАВО

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Вступники на основі базової загальної середньої освіти

На денну форму навчання:  з 10 по 24 липня 2015 року

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

На денну та заочно-дистанційну форми навчання:

  • з 10 липня по 01 серпня до 12.00 год. 2015 року (за сертифікатами ЗНО)
  • З 10 по 24 липня 2015 року (для осіб, які мають право складати вступні випробування в ТНЕУ)

Вступники на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (на денну та заочно-дистанційну форму навчання): 

з 10 липня по 24 липня 2015 року

Вступники на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр (на денну та заочно-дистанційну форми навчання):

 з 06 липня по 24 липня 2015 року

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1.Заява (заповнюється в приймальній комісії);

2.Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

3.Чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;

4.Сертифікат Українського центру оцінюван¬ня якості освіти (оригінал або його копія, завірена в установленому порядку) – для вступників на перший курс виданий у 2015 році.

5.Чотири конверти з марками (два з них адресуються абітурієнтом на домашню адресу);

6.Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікацій¬ного номера фізичної особи-платника податку;

7.Копія паспорта стор.1, 2, 11 (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

8.Копія закордонного паспорта, проїзного документа (за наявності)

9.Пластикова прозора папка та папка-швидкозшивач

 

Друга вища освіта

Правила прийому до Тернопільського національного економічного університету у 2015р.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання ІФННІМ ТНЕУ (doc.)

Перелік конкурсних предметів 2015 р. (doc.)

 

ОС Бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст)/ОС магістр (на основі ОКР бакалавр)

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту пропонує навчання для вступників, які раніше здобули освітній рівень молодший спеціаліст (ОКР бакалавр) та вступають на 2-3 курс (5 курс) відповідного до старого переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір у 2014-2015 роках:

Міжнародна економіка

Майбутня діяльність фахівця у сфері міжнародної економіки і туризму передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств, які працюють на міжнародних ринках. Обов’язкове вивчення кількох іноземних мов та участь у міжнародних проектах сприяє суттєвому розширенню можливостей активної діяльності у міжнародному бізнесі, успішній участі у переговорних процесах, розвитку особистих інтелектуальних здібностей.  

Економісти-міжнародники займаються органі-зацією, плануванням, координацією, аналізом та контролем за здійсненням міжнародних операцій, розробкою стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки, пошуком іноземних партнерів та укладанням з ними зовнішньоторговельних угод. Крім того, сьогодні фахівці у сфері міжнародного туризму користуються особливим попитом, оскільки туристична сфера України є однією з найперспективніших і потребує професійних знань щодо планування, організації та  координації туристичної діяльності.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми, у тому числі спільних та іноземних підприємствах, банківській сфері (відділи міжнародних розрахунків, валютний відділ, відділ експортно-імпортних операцій тощо), іноземних представництвах та філіях, туристичних підприємствах, органах державного управління та місцевого самоврядування (відділи міжнародних зв’язків) на посадах: консультанта із зовнішньо-економічних питань; фахівця-аналітика з дослідження ринку; економіста зі збуту, із планування; економічного радника; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах; керівників різних рівнів у туристично-рекреаційній сфері; фахівців з організації туристичної діяльності.

Фінанси і кредит

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових стосунків у сфері державних і муніципальних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фінансист повинен здійснювати органі-заційно-управлінську, аналітичну, аудиторську, науково-дослідну роботу у сфері державних фінансів, грошово-кредитної системи, фінансової діяльності підприємств та організацій, оподаткування підприємств, діяльності організацій на фінансовому ринку; біржових операцій банків, валютного регулювання, страхових послуг, фінансового менеджменту, маркетингу фінансово - кредитної сфери.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, у банках, органах Державної казначейської служби, органах Міністерства доходів  і зборів, Рахунковій палаті, органах Міністерства фінансів, органах Державної фінансової інспекції, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, страхових компаніях, фінансових управліннях при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних, позабюджетних та приватних установах на посадах: фінансового менеджера, економіста з фінансової роботи, фахівця на ринку цінних паперів та біржових операцій, фахівця з фінансової економічної безпеки, оцінювача-експерта, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників, страхового агента, інспектора з організації інкасації, кредитного інспектора та інспектора обмінного пункту, державного інспектора. 

Облік і аудит

Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є формування професійних навиків у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій і фінансових органів, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу.

Спеціальність передбачає вивчення особливостей обліку в різних галузях економіки, порядку планування, складання і подання звітності на підприємствах, особливостей організації фінансів підприємств, банківської і страхової справи.

 Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

 на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприєм-ствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, органах Міністерства доходів  і зборів,  органах Державної казначейської служби, органах Міністерства фінансів, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, в органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установах, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних установах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, бухгалтера-касира, ревізора,  бухгалтера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, державного інспектора.

Менеджмент 

Жодна компанія не може існувати без менеджерів – адже як тільки з’являється фірма, відразу ж з’являється потреба в управлінні нею. 

Менеджери формулюють цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення та організовують діяльність. Тому, можна впевнено стверджувати, що менеджер – одна з основних і найбільш актуальних сьогодні професій, яка життєво необхідна на будь-якому підприємстві.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у торговельно-виробничих підприємствах, підпри-ємствах, що пропонують продукцію на зовнішній ринок, транснаціональних корпораціях, органах державної влади і місцевого самоврядування, промислових підприємствах, підприємствах аграрного комплексу, сфері обслуговування, в тому числі туристично-рекреаційній, дрібному і середньому бізнесі на посадах: керівників всіх рівнів управління, керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівників зовнішньоекономічних відділів,  консультантів з розвитку міжнародної діяльності, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства,  спеціалістів виробничих, логістич-них, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу, митних брокерів, дилерів з цінних паперів. 

Фотогалерея

Підсумки 2014 року 

Конференція 2015 

Пам'яті голодомору 2015 

День вишиванки 

1 вересня 2015 

Наші будні 

Шевченківські дні 

Науково-практична конференція "Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації 2016 року" 

Відвідувачі

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)