Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, магістр    


Детальніше...

Про інститут

  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Детальніше...
12

Останні Новини

Спеціальність "Облік та оподаткування"

Метою підготовки фахівців з обліку та оподаткування є формування професійних навиків у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій і фінансових органів, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу. Спеціальність передбачає вивчення особливостей обліку в різних галузях економіки, порядку планування, складання і подання звітності на підприємствах, особливостей організації фінансів підприємств, банківської і страхової справи.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, органах Державної казначейської служби, органах Міністерства фінансів, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, в органах місцевого самоврядування на посадах: головного бухгалтера, фінансового директора бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, бухгалтера-касира, ревізора, бухгалтера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, державного інспектора.

Розташування (вул.Дністровська, 32)

Відвідувачі

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі