Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

НАШІ ВІТАННЯ!

  НАШІ ВІТАННЯ!

Адміністрація і колектив ІФННІМ ТНЕУ щиро вітає старшого лаборанта і викладача кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Делятинського Руслана Івановича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.


 Дисертаційне дослідження було виконано на тему «Станиславівська єпархія греко-католицької церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.)». Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Пилипів Ігор Васильович.

Захист дисертації відбувся 11 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Бажаємо Руслану Івановичу успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, успіхів у професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!

Відвідувачі

На сайті 45 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)