Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ІЗ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ІЗ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

07.12.2016 р. в Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту ТНЕУ відбувся науково-практичний семінар щодо практичних аспектів виконання нормативно-правових актів антикорупційного законодавства за участю проректора з науково-педагогічної роботи ТНЕУ, доктора економічних наук, професора Брича Василя Ярославовича і доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидата юридичних наук Цимбалістого Тараса Олеговича.


 У вступному слові професор Брич В.Я. закликав присутніх представників професорсько-викладацького складу зважати на зростання конкуренції на ринку освітніх послуг, підвищення рівня вимог, що висуваються до вищих навчальних закладів з боку влади, студентів і громадськості. Така ситуація вимагає особливого, проактивного підходу, якісного наповнення освітніх процесів і злагодженої роботи усього колективу. При цьому, найкращою рекламою для будь-якого ВНЗ є його студенти.

Проректор звернувся до присутніх на заході студентів із проханням стати тим самим індикатором, який найбільш чутливо і об’єктивно оцінює атмосферу в інституті, визначає його основні проблеми, підкреслює його переваги. Зокрема, вони повинні реагувати на будь-які прояви корупційних, корисливих або просто неетичних дій в стінах закладу.

Семінар продовжився виступом к.ю.н. Цимбалістого Т.О. Підкреслюючи актуальність теми, він наголосив на тому, що корупція у її сучасному стані створює реальну загрозу національній безпеці держави. Це багатоаспектне явище використання публічної влади у приватних інтересах, яке має безліч проявів.

Доповідач охарактеризував особливості та основні напрями діяльності ключових державних органів із запобігання та боротьби з корупцією, що функціонують на сьогодні в Україні. Він також виділив ті діяння, які можуть характеризуватися як корупційні, наголосив на причинах, що у найбільшій мірі сприяють їх появі. Присутні обмінялися своїми думками з приводу шляхів подолання такого суспільного лиха як корупція та недопущення її проявів у стінах навчального закладу.

Відвідувачі

На сайті 44 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)